ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА

Мовознавство — наука, що вивчає мову в усій складності її прояву; наука про мову взагалі й окремі мови світу як індивідуальних її представників (в даному випадку українська мова). Це гуманітарна наука, яка є розділом культурології (нарівні з мистецтвознавством і літературознавством) і філології (нарівні з літературознавством), а також галуззю семіотики (наука про знаки та символи, оскільки комуні кувати можна за допомогою символів).

Обєкт мовознавства (ЗАГАЛЬНА КАТЕГОРІЯ)  – мова;

Предмет  (КОНКРЕТНІША СФЕРА ВИВЧЕННЯ) – галузі мовознавства;

Розділи і галузі мовознавства:

 • Теоретична лінгвістика;
 • Фонетика — вивчає звуковий склад мови.
 • Фонологія — вивчає структуру звукового складу мови (мовленнєві одиниці та засоби) і їхнє функціонування в мовній системі.
 • Граматика — вивчає будову мови.
 • Морфологія — вивчає явища, що характеризують граматичну природу слова як граматичної одиниці мови.
 • Синтаксис — вивчає словосполучення та речення, їх будову, типи й об’єднання в надфразні одиниці.
 • Лексикологія — вивчає лексику (словниковий склад мови)
 • Фразеологія — вивчає лексично неподільні поєднання слів.
 • Лексикографія — наука про укладання словників
 • Ономастика — наука про власні назви.
 • Етимологія — вивчає походження і історію слів мови.
 • Семантика — вивчає значення слів і їх складових частин, словосполук і фразеологізмів.
 • Стилістика — вивчає стиль в усіх мовознавчих значеннях цього терміна (індивідуальна манера виконання мовленнєвих актів, функціональний стиль мовлення, стиль мови тощо).

 

Методи вивчення мовознавства:

Індуктивний (від дрібного до загального, наприклад: звук-склад-слово-морфемна будова слова, лексична структура, граматична (морфологія)-словосполучення-речення-текст), дедуктивний (навпаки), мовознавчого аналізу (морфологічний, лексичний, фонетичний, синтаксичний, стилістичний).

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *